Gül/Gönül / Emin O. Uygur

Gül olmaya niyet ettin

Olamadın ne halt ettin

Dört bir yanın harap ettin

Gül demeye utan gönül

***

Sözün hasın hiç bilmedin

Dosta urdun irkilmedin

Sevgilerde dirilmedin

Tüm renkleri satan gönül

***

Zerafet süzülür gülden

Bal oluban akar dilden

Gül kokusu hep gönülden

Gülden uzak yaban gönül

***

Ok yakar mı ya canları

Gül acıtır handanları

Göremedin viranları

Geldi şimdi hazan gönül

***

Gül bahçesi yârân gelir

Yâre hicran girân gelir

Gülden güle selam gelir

Bulsan güzel derman gönül

***

Kırılganlık olur gülde

Rengi gider esen yelde

Susuz kalmış gibi çölde

Olur gider kurban gönül

***

Gönül bahçen viran oldu

Güller soldu ziyan oldu

Sözün andan yaman oldu

Dikenleri suzan gönül

***

İmdi bak a gün kapısın

Açadurur Hak yapısın

Emin al sen gül tapısın

Olma yarın pişman gönül

11.01.2022

Eminou

WordPress.com'da bir web sitesi veya blog oluşturun

Yukarı ↑