Haberin Var Mı? / Mehmet Remzi


🌺
Geçmiş uçup gitmiş gözüm ilerde
Eski hayallerim gönlümde perde
Gençliğimi bıraktıgım şehirde
Güller karanfiller tekrar açar mı ?
🌺
Hizmetle coşardık aylar boyunca,
Bitmiyor anılar tek tek sayınca
Her akşam gökte bir yıldız kayınca
Turnalar köyüme dogru uçar mı?
🌺
Hikayemiz henüz tamamlanmadı,
Gafiller gerçegi anlayamadı.
Zalimlerle hesab mahşere kaldı,
Yapılan yapanın yanına kâr mı ?!
🌺
Allah İmhal eder ihmal etmez ki
Mümin bir lokma haramda batmaz ki
Devran dedigin hep böyle gitmez ki
Baharsız kış hani görenler var mı !?
🌺🌺
Memlekette hava hala buz kar mı?
Akşama varan sabaha çıkar mı
Yine horoz öter köpek havlar mı ?.
Zaman nasıl geçer haberin var mı?
🌺🌺

Lazım ve Olmaz / Mehmet Remzi


Derdimize ortak olanlar lazım
Acımıza gülüp geçenler değil
Bize aşklı şevkli yürekler lazım
Yeis tohumları saçanlar değil..
🌺
Hizmet denilince uzaktan bakan
Ücret zamanında en öne çıkan
Zor zaman gelince dostunu yakan
Sırttan bıçaklayıp kaçanlar değil
🌺
Sevgisini dostça sunanlar lazım
İyilik gölünde yunanlar lazım
Er meydanında soyunanlar lazım
Nifak ekip nefret biçenler değil..
🌺
Bize mangal gibi yürekler lazım
Sandalı yüzdüren kürekler lazım
Hizmet ateşine körükler lazım
Nimet zamanında gemiye binen
Zor günde terk eden sıçanlar değil
Bize mangal gibi yürekler lazım
🌺
Bize yarınlar hazırlayan lazım
Milletin malına çökenler değil
Sevgiyle kalbleri fetheden lazım
Gönül köprüsün(ü) yıkanlar değil
Bize yarınlar hazırlayan lazım
🌺
Sular derin dalga rüzgar fırtına..
Delik sandal çürük kürekle olmaz
Küheylan rüzgarı alsın sırtına
Çatlarca koşmayan yürekle olmaz
Bize dağlar lazım bize fırtına !
🌺
Genç adam yol uzun engel var dağ var
Düşman gaddar zalim kalbsiz canavar
Gam keder elem yok çünkü Allah var
Sen mazlumsun ki mazlumda ah var
Ah’dan daha güçlü hangi silah var !
Zulmün şahı gelse de ne farkeder
“Lâ havl(e) velâ kuvvet(e)illabillah” var..
🌺

Mehmet Remzi

Olur / Mehmet Remzi

Sevdan varsa en güzele
Derûnunda köz olur.
Muhabbete gel hele
Muhabbette öz olur..
******
Sevgi ekip biçersen
Aşk şerbetin içersen
Mecnun olsan eğer sen
Çölde senden İz olur
🌸
Sabır ister bu hayat
Hikmet adalet inayet
Okur isen nihayet
Arkasında giz olur
🌸
Deme sırrım saklıyım
Üstün insan aklıyım
Sözümde hep haklıyım
Söz üstünde söz olur
🌸
Ey Remzi anla sırrı
ümitle dol dipdiri
Bir’le olunur iri
Bir’siz değersiz olur
🌸🌸🌸

Düşünce / Mehmet Remzi

Hayalimden çıkmaz arar sorarım
Dost hasreti kalbe dolup taşınca
Rüyamda görürsem hayra yorarım
Dostum benim eğer dara düşünce

🌺

İnsan dostlarıyla gerçek insandır
Dost olan incitmez  incinmez candır
Dost dostunun acısını duyandır
Anlar insan yangınlara düşünce

🌺

Bulut yeri özler yer de bulutu
Susuz suyu özler susayanı su
Seven sevdigini dost da dostunu
Anlar insan hasret bağra düşünce

🌺

Mehmet Remzi dosta kurban olurum
Dostum imdat dese koşar gelirim
Dostum kıyamam der bana bilirim
Taşa takılıp ben yere düşünce

MRemzi

Hoş Olur / Mehmet Remzi

Hayat ağaç yıllar daldır,
Gönül petek sevgi baldır
Cennet yolu yokuş yoldur
Varabilsek ne hoş olur..


Dikenler var gül dalında
Anılar hayat yolunda
İnsanlık tatlı dilinde
Erebilsek ne hoş olur
**
Olmak için baltaya sap
Gayret ver bize ya Rab..
Önce nefsimize hesap
Sorabilsek ne hoş olur..
**
Korkmayın iyi insandan,
Insanı eşref sayandan
Insanları şöyle candan,
Sarabilsek ne hoş olur.


Hakkın rızasını gözle
Batıĺ yolu alma kal’e..
Kur’andır semavî kale
Girebilsek ne hoş olur..
🍀🍀
Mehmet Remzi

Neyleyim / Mehmet Remzi


Güzel Allah’ım Sensiz râhat cânı neyleyim
Zaman seninle tatlı Sensiz anı neyleyim
🌸
Seninle hayat canlı Seninle heyecanlı
Sen yoksan haşa kuru heyecanı neyleyim
🌸
Kainatın dizgini sende tek Sultan Sensin
Sensiz manasız fani şu cihanı neyleyim
🌸
Senden geldiyse bela gam hoş gelmiş derim ben
Istırapsız elemsiz bir bedeni neyleyim
🌸
Seni tanımadıktan sevemedikten sonra
Sana kulluktan başka nam nişanı neyleyim
🌸
Dünyanın makamları serveti solda sıfır
Sana feda olmayan ruhu canı neyleyim
🌸
Ey tabib bu yaramı sarma istemem merhem
Bu derd ile mesudum ki dermanı neyleyim
🌸
Öyle bir sevda ki bu acı ile uyutmaz
Sensiz gündüz geceyi gurub tanı neyleyim
🌸
Var mıdır bir aşık ki hemen murada ermiş
Başka yollarda akan teri kanı neyleyim
🌸
Sana varılan yollar saymakla biter mi hiç
Göstermiyorsa Seni ben o yönü neyleyim!
🌸
Nefesimiz sayılı günler gelip geçici
Yokluğa sürükleyen kötü sonu neyleyim
🌸
Hakkı söyleyen bülbül Muhammed Mustafa’dır
Bülbülsüz ben zemin u asumanı neyleyim
🌺🌺
Mehmet Remzi

Vatan Hasreti / Mehmet Remzi


Ovalar sıradağlar meskenim oldu benim
Ağaçların gölgesi iskanım oldu benim
.
Şu ıssız gecelerin çalan saat başıyım
Dağların çocuguyum öksüz pirit taşıyım
.
Ben yayladan yaylaya koyun kuzu sürmüşüm
Kışları kuş avlamak için kapan kurmuşum
.
Çocukların elinde küçük sapantaşıyım
Dagların alev alev yanan kor ateşiyim
.
Her karış toprağında terim var izlerim var
Sürgünde hasret çeken bugulu gözlerim var..
.
Vatanına sevdalı minik serçe kuşuyum
Vatan dağlarının en sarp yokuşuyum
.
Belalar musibetler toplanmış hep başımda
Çakallar tuzak kurmuş kalleşçe hep peşimde
.
Ben bu ülkenin çetin havalı sert kışıyım
Belki de bu güzelim vatanın kuş bakışıyım
.
Yunusun dili benim bahçenin gülü benim
Has bahçenin bülbülü şifalı balı benim
.
Bu güzel toprakların özbeöz kardeşiyim
Güzellerin saçının teli gözü kaşıyım
.
Kim koymuş bu vatana hasret yasagı bana
Kim atabilir beni bu vatandan yabana
.
Ben bu güzel vatanın teriyim gözyaşıyım
Yaylasında dereyim deredeki taşıyım
.
Gecelerde beraber ağlayan sırdaşıyım
Urfada gül Bursada has ipek kumaşıyım
.
Kim unutturabilir benim naçiz adımı
Nesl-i ati unutmaz kırılmış kanadımı
.
Ben bu ülkede Vandan doğan nur güneşiyim
Ispartası Samsunu İzmiri Maraşıyım
.
Tarlalarda simamı göreceksin bakınca
Dumanında ruhumu ocağını yakınca
.
Her karış toprağına ben mührümü vurmuşum
Nice belayı aktif sabırla savurmuşum
.
Şimdi işgal altında benim güzel vatanım
Vatanım sevdam aşkım hayalim ruhum canım
.
Her karış toprağında nurani bir mühürüm
O benimle hürdü ben de hayaliyle hürüm

Mehmet Remzi
25.02.2022

Alev / Mehmet Remzi

Gözlerin ruhumda bir ateş topu
Baktıkça köz gibi beni yakıyor 
Gittikçe büyüyor sanki kartopu
Kalbinden kalbime Sevgin akıyor

🌸

Sana benzeyen Gül hani nerde var
Derdim diyecek  dil hani nerde var
Elin tutacak el hani nerde var
Çaresizlik lakin beni yıkıyor..

🌸

Dağlarda izini bulurum diye
Nefesini belki solurum diye
Konduğun bir çiçek olurum diye
Ümidim bir öksüz gibi bakıyor

🌸

Hayalen her gece kapını çaldım
Çöllere dağlara haberler saldım
Firkatten hasretten şaşırdım kaldım
Neden bu yollar hep hüzne çıkıyor

🍀

Sevdayla yananın alevi sönmez
Seven bu pınarın suyuna kanmaz
Hangi seven var ki sevdigin anmaz
Yollar her an beni sana çekiyor

Dünya / Mehmet Remzi


🌸🌸
Aldanma güzelim yalan dünyaya
Dağ ile göl ile aldatır seni
Geçer kısa ömrün gün saya saya
Parayla pul ile aldatır seni
🍀
Süsüyle püsüyle çeker kendine
Sana zehir verir şeker kendine
Olmaz hayalle takar peşine
Masalla fal ile aldatır seni..
🌸
Kurt postuna girmiş orman çakalı
Avlıyor oltada balık misali
Güllerle süsleyip dikenli dalı
Çiçekle sümbülle aldatır seni
🌺
Varmıdır dogruluk adına namı
Gülenimi mutlu ağlayanımı
Tamahkar olup mal toplayanı mı
Mülk ile mal ile aldatır seni
🌸
Anlar birgün herkes zehirmiş meğer
Zannettik şifalı içmeye değer
İçmezdik billahi bilseydik eğer
Zehirli bal ile aldatır seni..
🌸
İnsan ömrünce mal yığar hep yığar
Topla yığ bakalım ne işe yarar
Verdiğin kar vermediğin hep zarar
Pembeyle al ile aldatır seni
🌸
Yaratan başıboş bırakmaz seni
Bellidir neresi bu yolun sonu
Anlarsın herşeyi sen hesap günü
Allayıp gül ile aldatır seni
🌸
Kitap bildirmiş şu serbest şu yasak
Haramı helali iyi anlasak
Pişman olur muyuz düzgün yaşasak
Şeytanî fel ile aldatır seni..
🌸
Sanma ki sırat-ı mustakim dardır
Felah isteyene Yaratan Yardır
Hayırlı işlere düşman çok vardır
Süslenmiş şal ile aldatır seni
🌺
MRemzi
20.02.2022

Eser / Mehmet Remzi

Davası aşk olan kulun başına
Bela yağar duman çöker yel eser
Kim düşerse düşsün aşkın ateşine
Yanar yanar da yerinde kül eser
….. 
Bulutları sağar durur rüzgârlar
Ateş olur soğuk yakar onu kar
Dolaşır çöllerde başında efkâr
Yüreğinde halden öte hal eser
……
Madem ki kendini Leylaya adar
Maşuku zikreder sabaha kadar
Bela gelse başa bal diye tadar
Çevresi mis gibi kokar gül eser
…..
Ötelerden bir gün karar gelince
Harman kurulup sura üflenince
Yeni dirilişe ol denilince
Dirilir bahçemiz her an gül eser
…..
Remzi müstakim ol Hak yoldan şaşma
Mütevazi yaşa haddini aşma
Sakin akarsu ol yataktan taşma
Başında rahmet üfül üfül eser..

WordPress.com'da bir web sitesi veya blog oluşturun

Yukarı ↑