Gidersin / Ahmet Terzioğlu


Bir varmış bir yokmuş ömür dediğin,
Mevsimi gelince solar gidersin.
Kalır da ne varsa gönül verdiğin,
Gözlerin hüzünle dolar gidersin.

Misafirlik nasip, yolculuk kader,
Yollar ufka âşık, yolcu derbeder.
Yolların sırrını bilmezsen eğer,
Başına dertleri dolar gidersin.

Ayrılık rüzgârı sertçe eserken,
Kalbindeki ses der ki vakit erken.
Sevdân hayâl olur, hâtıran mesken,
Duvardaki resme dalar gidersin.

Mevsim artık hâzân ya da kış gibi,
Elvedâ gamzeden bir bakış gibi.
Kanadından kurşun yemiş kuş gibi,
Kendini boşluğa salar gidersin.

O (cc) / Ahmet Terzioğlu


Geldik konduk cihâna,
Hapsolduk cism-ü câna.
Kalbin dilin Hû desin,
O’nda saklı her mânâ.

Her müşkilin ilâcı,
Gâiplerin minhâcı.
O’na secde eyleyen,
İdrak eder mîrâcı.

O, kalplerin mihmânı,
Huzûru, itmi’nânı.
Dâra düştüm diyenin,
O’dur emn-ü emânı.

Hakiki yârân O’dur,
Yarayı saran O’dur.
Gecenin zifirinde,
Zulmeti yaran O’dur.

O’na tevekkül eyle,
Tut ateşi kül eyle.
Dünya bahçe, sen bağbân,
Dikenleri gül eyle.

Hasret, gurbet banadır,
Yollar O’ndan yanadır.
Âlem fenâ, biz fânî,
Dönüşümüz O’nadır.


~a terzioğlu

MEVLİD-İ NEBÎ(sav) / Ahmet Terzioğlu

Kutlu velâdetinle açar âlemde güneş,

Senden gelen her lem’a kutup yıldızına eş.

Mir’atinden akseder hakikâtin eltâfı,

Kalpler sensiz muzdarip, zihinler hep müşevveş.

…………………………………………………..

Velâdetin âleme çalınan aşk mâyesi,

Şefkâtin başımızda nebevî nûr hâlesi.

Nebiyy-i Muhterem’sin sözlerin gül destesi,

Sünnet-i seniyyendir dikensiz gül bahçesi.

…………………………………………………..

Çöller yağmura hasret, gönüller himmetine,

Bir nazar kıl ne olur şu yetîm ümmetine.

İntizâr içindeyiz nice yıldan beridir,

Lâyık değiliz belki muhtâcız rahmetine.

…………………………………………………..

Seninle gelir bahar, yokluğun kara kıştır,

İsmini anmak bile en sâfi yakarıştır.

Gülün rengi sendendir, bülbüller seni söyler,

İyi ki doğdun sözü en çok sana yakışır.

…………………………………………………..

Müjdelerle geliver öteler ötesinden,

Gel bir daha doğuver o vedâ tepesinden.

Umarken esintiler rahmetin gölgesinden,

Gel bir meltem sunuver o kutlu nefesinden.

…………………………………………………..

~a terzioğlu~

Desem ki / Ahmet Terzioğlu


………………………………
Bir şiir oku bana
Şu gönlüme girer gibi
Gözlerimde tüter gibi
Ellerimden tutar gibi
Bir şiir oku bana
………………………………
Bir şarkı söyle bana
Seher yeli eser gibi
Bulutlarda gezer gibi
Sevgiliye söyler gibi
Bir şarkı söyle bana
………………………………
Bir masal anlat bana
Çölde Leylâ arar gibi
Kalbe seni yazar gibi
Göz değmesi nazar gibi
Bir masal anlat bana
……………………………….
Bir müjde getir bana
Yaraları sarar gibi
Kışta çiçek açar gibi
Mutluluktan uçar gibi
Bir müjde getir bana
……………………………….
Bir duâ yolla bana
Avucumda bir gül gibi
Dertli şeydâ bülbül gibi
Mis kokulu sümbül gibi
Bir duâ yolla bana
…………………………………
Bir selâm gönder bana
Toprağa yüz sürer gibi
Ufukta gün batar gibi
Âb-ı hayat içer gibi
Bir selâm gönder bana.
………………………………….
~a terzioğlu

Dem / Ahmet Terzioğlu

Yok böyle perîşân ben gibi insan,

Ne arş-ı âlâda ne en zeminde.

Bulursun hâlimin şerhini baksan,

Aşk için ettiğim kutsal yeminde.

…………………………………………………………….

Şâhittir hâlime mâh ile leyâl,

Sînemde ümîdim, dîdemde melâl.

Görünür sûretin hep hayâl meyâl,

Cemşid’in efsûnlu câm-ı ceminde.

…………………………………………………………….

Meşkim gül iledir, değil hâr ile,

Sohbet-i cânânı tattım yâr ile.

Bulunmaz o tadın rengi nâfile

Ne eski bir şarap, ne çay deminde.

………………………………………………………

Aşktan nasîp ise hayâtın kârı,

Bana yâr etme derd-ü efkârı.

Nevbahâr misâl sev bu ihtiyârı,

Sevdân ile şâd et, gel son deminde

Bitmez / Ahmet Terzioğlu

Bu iş bitti derken

Açık denizlere güvenme

Ey sevgili

Umut mâvisidir denizler.

……….

Senin yosun yeşili

Gözlerine inat.

……….

Ayrılık sevdâya dahil

Diyor ‘Kaptan’

Dalgalarla savrulan

Sevdâlar

İllâki bir sâhile vurur

Her sevdâya

Bir kalp düşer

Her kalbe bir gurur

Gümüş renkli

Bir hançer

Yüreğime sokulur

………..

Senin yosun yeşili

Gözlerine inat.

………..

Ayrılık yükünü

Pusulasız gemiler taşır

Bir kutup yıldızı yakalar

Sevdâ kaçkınlarını

Yakamozlar

Dolunay ile barışır

Umutlar alev alev

Bir ufka ulaşır

Yeni bir aşk doğar

Gurup kızıllığında.

………

Senin yosun yeşili

Gözlerine inat..

Bilemezdin / Ahmet Terzioğlu

Sevdân ile çarpan şu yüreğimi,

Bilsen böyle çekip gidemezdin ki.

Seni çoktan daha çok sevdiğimi,

Nerden bileceksin bilemezdin ki.

Bırakıp gittin ya o gün elimi,

Yokluğun ok gibi deler sînemi.

Seni yokken bile çok sevdiğimi,

Nerden bileceksin bilemezdin ki.

Mecnûn olmak imiş aşkın son demi,

Mecnûn çeker miydi şu çektiğimi.

Seni Mecnûn’dan da çok sevdiğimi,

Nerden bileceksin bilemezdin ki.

Mevlâ’ya arz ettim böyle hâlimi,

Versin seni, alsın da her şeyimi.

Seni her şeyden de çok sevdiğimi,

Nerden bileceksin bilemezdin ki.

Gel / Ahmet Terzioğlu

Gel ey gözlenen güzel,

Nûrunla görül de gel.

Şu fâni nefse bedel,

Rûhlarda diril de gel.


Tükenmeden vâdemiz,

Gel yanmasın sînemiz.

Sırılsıklam dîdemiz,

Yaşımızı sil de gel.


Dünya dar geldi câna,

Dertler sığmaz cihâna.

Hâlimiz âyan sana,

Hâlimizi bil de gel.


Arşa vardı âhımız,

Karardı âfâkımız.

Gel ey mihr-i mâhımız,

Karanlığı del de gel.


Çile bize yâr oldu,

Sabır elde hâr oldu.

Diller sitemkâr oldu,

Acıları böl de gel.


Yâdın gurbet eldedir,

Adın dâim dildedir.

Kokun gonca güldedir,

Bahtımıza gül de gel.


Fırtınada selde gel,

Kor ateşte, külde gel.

Gel ey sâhib-i kevser,

Bâd-ı sabâ ol da gel.

Bir Yiğit Hicret Eylese / Ahmet Terzioğlu

Koç yiğitler hicret edip göçerler,

Gurbet elde bağbân olur, bağ olur.

Dava için candan bile geçerler,

Ölmüş kalpler hayat bulur, sağ olur.


“Hakkı hakikati konuşur diller.

Çirkinlikler yanar, savrulur küller.

Her tarafta açar güller, sümbüller;

Cihan için yepyeni bir çağ olur.”


Ümmetin derdiyle dertli sineler,

Yuvadan uzakta geçer seneler.

Gündüzün dem tutar gece iniler,

Yiğitlerin başı karlı dağ olur.


Hak yolun mânisi çoktur bilirler,

Allah’a tevekkül edip yürürler.

Bin bir tuzak kursa zalim şerirler,

O tuzaklar çürük birer ağ olur.


Ahmed’im yolunu sâlim tutuver,

Güller yetiştiren toprak oluver,

Arı gibi çalış, ter dök, emek ver,

Ambarın dolar bal, kaymak, yağ olur.

Bir Ses Ver /Ahmet Terzioğlu

~BİR SES VER~

Hey arkadaş orda mısın,

Hiç arayıp sormuyorsun.

Ne bileyim burda mısın,

Hiç arayıp sormuyorsun.

Gül dalında harda mısın,

Sazda sözde barda mısın.

Kör kuyuda darda mısın,

Hiç arayıp sormuyorsun.

Tipi boran karda mısın,

Geçit vermez yarda mısın.

Derin uykularda mısın,

Hiç arayıp sormuyorsun.

Alda mısın morda mısın,

Yangınlarda korda mısın.

Söyle kardaş zorda mısın,

Hiç arayıp sormuyorsun.

Mûsa gibi Tûr’da mısın,

Hızır misâl sırda mısın.

Ateşte mi nûrda mısın,

Hiç arayıp sormuyorsun.

Hicâb ettin ârda mısın,

Uzlet için gârda mısın.

Firdevste mi nârda mısın,

Hiç arayıp sormuyorsun.

Orda burda şurda mısın,

Zindan kule surda mısın.

Yorgun hasta hurda mısın,

Hiç arayıp sormuyorsun.

Ahmet der civarda mısın,

Uzak bir diyarda mısın.

Yahu sen mezarda mısın,

Hiç arayıp sormuyorsun.

WordPress.com'da bir web sitesi veya blog oluşturun

Yukarı ↑