Ahvâlim / Ahmet Terzioğlu

Kim derdi baharım kışa dönecek,
Kırılıp döküldü dallarım benim.
Belli ki bahtımın şavkı sönecek,
Hazâna uğradı yollarım benim.
…..
Sevmek bir hayâldi, hayâlde kaldı,
Vuslat bir masaldı, misâlde kaldı.
O yâr çok uzak bir mahalde kaldı,
Boşluğa uzandı kollarım benim.
…..
Kısa bir ân içre saklandı zaman,
Sonsuzluk arzusu yaman mı yaman.
Eteğimde ateş, başımda duman,
Hoyratça harcandı, yıllarım benim.
…..
Bazen bir kelebek, bazen arıydım,
Bazen gül kırmızı, bazen sarıydım.
N’olurdu ben de bir bülbül olaydım,
Zehr’oldu kovanda ballarım benim.
…..
Gülzâr harâb oldu, çiçekler soldu.
Ne hâlim hal idi, ne yolum yoldu.
Sermâye tükendi, vâdeler doldu,
Pul oldu mîzanda mallarım benim.
…..
Âşikân bezminde bir dâra düştüm,
Aşktan gâfil idim âh zâra düştüm.
Hicâp ile yandım da nâra düştüm,
Soruldu dîvanda, hallarım benim.
…..

a. terzioğlu

Sürgün / Ahmet Terzioğlu

Şiirler yazarken hür günlere ben,
Âfâktan enfüse sürgün gibiyim.
Aşk ile koşarken sürgünlere ben,
Rûhumun ufkuna vurgun gibiyim.

Bu dünya bilirim sürgün yeridir,
Her doğan ölü her ölen diridir.
Dünyaya geldiğim günden beridir,
Zamana sitemkâr, dargın gibiyim.

Başımda dertlerim dünyâlar kadar,
Bir zerreyim ki ben dünya bana dar.
Mukaddes yükümü tartamaz kantar,
Tükenmiş mecâlim yorgun gibiyim.

Derdimi arz etsem Zümrüd’ankâ’ya,
Ya da o Mehlikâ nam bîvefâya.
Uçmaya tâkatim yok mâverâya,
Kollarım kanadım kırgın gibiyim.

Kırık bir mızrabın yanık sesinde,
Kurak bir mevsimin tam ertesinde.
Kıyamet gününün son kertesinde,
Toprağa tutunan sürgün gibiyim.

Ahmet Terzioğlu

Şiir ve Estetik Yayında

CİZLAVET AKADEMİ 1. DERS ( 24 Haziran 2022)

Cizlavet Akademi’nin her cuma yaptığı kültürel söyleşilerinin ilk dersi olan şiir ve estetik Youtube kanalımızda. Şair Ahmet Terzioğlu şiiri güzel kılan unsurları anlattı. Hangi detaylarla kulağa hoş gelen kalıcı şiirler yazılır, unutulmayan güzel şiirlerin en önemli özellikleri nelerdi … Hepsinin cevabı bu derste…

Kanala abone olmak ve yayınları izlemek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

https://www.youtube.com/channel/UCizfSyo3Ok_VtOtppxf58NA

Olmalısın / Ahmet Terzioğlu

Âfâkı sarınca kara bulutlar,

Şavkı yola düşen ay olmalısın.

Menzilinse eğer zorlu ufuklar,

Yelesi kınalı tay olmalısın.

Yol verir tohuma toprak gül olur,

O güle bir nazlı yâr bülbül olur.

Gün gelir gül solar diller lâl olur,

Mürde gönüllere hay olmalısın.

Rahmeti intizâr eden toprağa,

Hasret yudumlayan dile dudağa.

Sadağında muştu olan ulağa,

Umutla gerilen yay olmalısın.

Sen ezelden beri yâre sevdâlı.

Sadâkat gamzeli, özü vefâlı,

Gözüne değince ağyâr hayâli,

Her gece inleyen nay olmalısın.

Rahmet bulutları gibi gözlerin,

Bakışındaki sır derin mi derin.

Duâya durunca dilin ellerin,

Gürül gürül akan çay olmalısın.

Ahmet Terzioğlu

İNTİZÂRIM / Ahmet Terzioğlu

Dilim tadım damağım, şekerim balımsın sen.

Köküm gövdem yaprağım, çiçeğim dalımsın sen.

Kalp atışım nabızım, benim sol yanımsın sen.

Varım yoğum hayatım, her şeyim canımsın sen.

Yazım kışım her ânım, güzüm bahârımsın sen.

Günbatımım sabâhım, leyl-ü nehârımsın sen.

Enîsim hüsn-ü yâdım, duâm ezkârımsın sen.

Ümîdim ihtiyacım, hep intizârımsın sen.

Nazarımda sevâbım, gözde günâhımsın sen,

Tâc-ı tahtım sultânım, cây-i penâhımsın sen.

Zülf-ü yârim nigârım, çeşm-i siyâhımsın sen.

Kalırsan kisb-ü kârım, gidersen âhımsın sen.

BENİ / Ahmet Terzioğlu

~~

Yanayım aşkınla ey yâr ne olur,

Kâse-i fağfur’da mey eyle beni.

Şefkatli sînene al sar ne olur,

Koy gönül tahtına bey eyle beni.

~~

Azattan âzâde bendenim senin,

Peşinde pervâne gölgenim senin.

Bir boynu tasmalı kölenim senin,

Gezdir pazarlarda pey eyle beni .

~~

Kudümün ritmine bağlat kalbimi,

Semâhına rabt et hoyrat elimi.

Mutrip gibi söylet ağlat kalbimi,

Yanık nağmelere ney eyle beni.

~~

Semâya açılmış beyândır elim,

Bir tek sana ey dost âyandır hâlim.

Her vakt-i seherde nâlândır dilim,

Aydın seherlere  leyl eyle beni.

~~

Düşündüm Daldım / Halil Şerbet


Bahar bile görmedim yaz beklerken,
Kara kışa namzet hazana kaldım.
Elalem eledi ununu, eleğini astı erken,
Kurban olduğum yazana daldım…

.

Şimşek’ler gürül gürül çaktı da,
Ben bir damla sızana kaldım.
Rahmet sağanak sağanak aktı da,
Hiç kanmayan hizana daldım…

.

Ne yarın hesabı, ne ukba korkusu,
İblis girdi koluma, sui-zana kaldım.
Anladım! Yar imiş gönlümün tenakusu,
Mahşer’de kurulacak mizana daldım…

.

Vira Bismillah düştüm balık peşine,
Götüren götürmüş, ben sazana kaldım.
Nasipte ne var, karışılmaz hâlık işine,
Mahlukata rızık vereni, izana daldım…

.

Lisan-ı halim bütün şeytanları taşladı,
Artık bir tek yalnız hüsnü-zana kaldım.
Gönlümde, dilimde oruca başladı,
Ayların sultanı Ramazana daldım…

.

Bugün başka, hesap bir başka yarın,
Havf ile reca arası, zana kaldım.
Cemâlini görmek için Sevgili yarın,
Güller gülü nazana daldım…

.

Çarptım, topladım, çıkarttım, böldüm,
Kâh affına, kâh cezana kaldım.
Hayal aleminde ölmeden öldüm,
Narı cehenneme, suzana daldım…

.

Delikanlı, gözü karaydım, gençtim,
Şimdi çocuğa çoluğa, kızana kaldım.
Evlad-ı iyalden, cennetten vazgeçtim,
Artık yalnız Senin rızana daldım…

.

Kararan bahtıma ziyanla yaktım,
Murat buyurduğun sezana kaldım.
Şöyle başımı kaldırıp yukarı baktım,
Gezegenlere, yıldızlara, fezana daldım…

.

Ukbayı düşündükçe artıyor derdim,
Yığılıp olduğum yere uzana kaldım.
Ad, Semut, Lût kavmiyle ürperdim,
Bu gün de dün gibi azana daldım…

.

Şiir’ler, türküler bozuldu, popa gardı.
Bir kaç beni anlatan ozana kaldım.
Bozuldu atmosfer, her yani sis sardı.
Delindi delinecek, ozona daldım…

.

Cedd’im savruldu; hemen hemen hepsi,
Geride uçuşan bir kaç tozana kaldım.
Berzah vuslatın daracık geçiş kapısı,
Lezzetleri kökünden bozana daldım…

.

Ey dünya sen gönüle giren tatlı bela,
Senin hep cefana, ezana kaldım.
Vuslatıma fermanla verilen sela,
Kulağıma okunan ezana daldım…

.

El savurmuş harmanı kaldırmış hasatı,
Ben her zaman ki gibi kozana kaldım.
Bahşedilen ömür çoktan geçirmiş vasatı,
Bir kefene, bir de su ısıtacak kazana daldım…

.


Halil Şerbet

Söz / Ahmet Terzioğlu

Ya sözün hakkını ver,
Ya da sus yutkunuver.
….
Âlemde hüsn-ü yâdın,
Olsun ise murâdın,
Söz gümüş, sükut altın.
….
Ya sözün hakkını ver,
Ya da sus yutkunuver.
….
Dinle ki ders alasın,
İnci mercan bulasın,
Dîlde cânân olasın,
….
Ya sözün hakkını ver,
Ya da sus yutkunuver.
….
Hâl denilen bir dil var,
Gözden göze kavil var,
İki kulak bir dil var,
….
Ya sözün hakkını ver,
Ya da sus yutkunuver.
….
Sözünü bilen erdir,
Sözü lâl ü güherdir,
Susmak da bir hünerdir.
….
Ya sözün hakkını ver,
Ya da sus yutkunuver.
….
Öfkeliyken bâhusus,
Haklı olsan bile sus,
Ahlâktır asıl husus,
….
Ya sözün hakkını ver,
Ya da sus yutkunuver.
….
Gel, suya kilim serme,
Gül topla, diken derme,
Her söze cevap verme,
….
Ya sözün hakkını ver,
Ya da sus yutkunuver.

Sızı / Ahmet Terzioğlu

Şu yaralı gönlümden,

Dem dem sızar mısın dost.

Yaş olup gel gözümden,

Desem kızar mısın dost.

Umarsız duâ gibi,

Zamansız vedâ gibi.

Bülbül-ü şeydâ gibi,

Ağlar sızlar mısın dost.

Kış gelir buz olursun,

Nevbahârda kurursun.

Hazânda gel n’olursun,

Susuz yazlar mısın dost.

Yüreğin alev ocak,

Dertlerin kucak kucak.

Dalın yok tutunacak,

Candan bîzâr mısın dost.

Bir tatlı belâ serde,

Yoksun olduğum yerde.

Gönül gözümde perde,

İnce bir zâr mısın dost.

Bu bakış ezeldenmiş,

Değmesi güzeldenmiş.

Dert ile sürmelenmiş,

Kaş, göz, nazar mısın dost.

Âh-u zârın Zindâne

Sığmazken âsumâne.

Derdini dâne dâne,

Taşa yazar mısın dost.

Kalmadı el verenin,

Ne giden ne gelenin.

Damlası yok gölgenin,

Kuru mezar mısın dost

WordPress.com'da bir web sitesi veya blog oluşturun

Yukarı ↑